O nama

Poduzeće
Naziv poduzeća: Ziggi d.o.o.
Adresa: Arkova ulica 1,
1000 Ljubljana, Slovenia
Matični broj: 1507443000
PDV ID: SI82745617
Banka
Banka: Abanka VIPA d.d.
Adresa banke: Slovenska ulica 58, 1517 Ljubljana, Slovenia
TR: SI56 0510 0801 3680 969
BIC/SWIFT:  ABANSI2X
Kontakt
Web: http://www.ziggipapers.com
e-mail:info@ziggipapers.com
Telefon: +386 59069156
Fax: +386 59069156
Skype ID: ziggipapers